یافتن پیوندهای شکسته شده و روش حل آن‌ها در وردپرس

یافتن پیوندهای شکسته شده و روش حل آن‌ها در وردپرس

یافتن پیوندهای شکسته شده و روش حل آن‌ها در وردپرس شکسته شدن لینک‌ها در وبسایت زمانی رخ می‌دهد که محتوایی جا به جا شود یا آدرسی تغییر کند و امکان ریدایرکت یا انتقال به آدرس جدید برایش فراهم نباشد. در چنین مواقعی با خطای 404 یا عدم یافتن صفحه مورد نظر مواجه می‌شویم. همین خطا باعث از …

یافتن پیوندهای شکسته شده و روش حل آن‌ها در وردپرسRead More

یافتن پیوندهای شکسته شده و روش حل آن‌ها در وردپرس x بخوانید...