ریدایرکت 301

ریدایرکت 301 ، انتقال همیشگی (Moved Permanently) کد 301 یکی از مهم ترین و حساس ترین کدهای HTTP مخصوصا در علم سئو است، دریافت این کد از طرف سرور، به معنی انتقال همیشگی یک آدرس وب، به آدرسی دیگر است، از این کد مخصوصا هنگامی که در آدرس لینک های سایت، به هر دلیل تغییراتی …

ریدایرکت 301Read More

ریدایرکت 301 x بخوانید...