متاتگ

متا تگ هایی با کاربرد کم در سئو

متا تگ هایی با کاربرد کم در سئو

متا تگ هایی با کاربرد کم در سئو در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ هایی با کاربرد کم در سئو   صحبت کنیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک همراه باشید 1. متا تگ keywords این متا تگ تنها برای اینکه کلمات کلیدی اصلی خود را به رقبا …

متا تگ هایی با کاربرد کم در سئو ادامه »

متا تگ Geo

متا تگ Geo

متا تگ Geo در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ های بد یا متا تگ هایی که کاربرد زیادی ندارند و کمتر مورد استفاده قرار میگیریند صحبت کنیم در این پست میخواهیم درباره ی متا تگ Geo صحبت کنیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک همراه باشید …

متا تگ Geo ادامه »

متا تگ های اصلی در سئو

متا تگ های اصلی در سئو

متا تگ های اصلی در سئو در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ های اصلی در سئو صحبت کنیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک همراه باشید   متا تگ عنوان صفحه (Title) و متا تگ دیسکریپشن جز جدا نشدنی از سئو می باشند. وجود این دو …

متا تگ های اصلی در سئو ادامه »

متا تگ های کاربردی در سئو

متا تگ های کاربردی در سئو

متا تگ های کاربردی در سئو در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ های کاربردی هستند و مورد استفاده قرار میگیرند صحبت کنم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک همراه باشید بیشتر بدانید: افزونه بهینه سازی دیتابیس وردپرس متا تگ author چگونگی درج محتوای برگه در صفحات …

متا تگ های کاربردی در سئو ادامه »

متا تگ های بد در سئو

متا تگ های بد در سئو در ای بخش میخواهیم به صورت کلی در مورد متا تگ های بد در سئو یا متا تگ هایی که کاربرد زیادی ندارند و کمتر مورد استفاده قرار میگیریند صحبت کنیم در این پست میخواهیم نگاه کلی به ان ها داشته باشیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار …

متا تگ های بد در سئو ادامه »

متا تگ Revisit after

متا تگ Revisit after

متا تگ Revisit after در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ های بد یا متا تگ هایی که کاربرد زیادی ندارند و کمتر مورد استفاده قرار میگیریند صحبت کنیم در این پست میخواهیم درباره ی متا تگ Revisit after   صحبت کنیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک …

متا تگ Revisit after ادامه »

متا تگ Copyright

متا تگ Copyright در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ های بد یا متا تگ هایی که کاربرد زیادی ندارند و کمتر مورد استفاده قرار میگیریند صحبت کنیم در این پست میخواهیم درباره ی  متا تگ Copyright صحبت کنیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک همراه باشید …

متا تگ Copyright ادامه »

متا تگ Abstract

متا تگ Abstract در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ های بد یا متا تگ هایی که کاربرد زیادی ندارند و کمتر مورد استفاده قرار میگیریند صحبت کنیم در این پست میخواهیم درباره ی متا تگ Abstract   صحبت کنیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک همراه …

متا تگ Abstract ادامه »

متا تگ Distribution

متا تگ Distribution در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ های بد یا متا تگ هایی که کاربرد زیادی ندارند و کمتر مورد استفاده قرار میگیریند صحبت کنیم در این پست میخواهیم درباره ی  متا تگ Distribution صحبت کنیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک همراه باشید …

متا تگ Distribution ادامه »

Resource type متا تگ

متا تگ Resource type

متا تگ Resource type در ای بخش میخواهیم در مورد متا تگ های بد یا متا تگ هایی که کاربرد زیادی ندارند و کمتر مورد استفاده قرار میگیریند صحبت کنیم در این پست میخواهیم درباره ی  متا تگ Resource type صحبت کنیم امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی در اختیار شما گذاشیته باشیم با سئو بلک …

متا تگ Resource type ادامه »