الگوریتم برت گوگل

الگوریتم برت گوگل

الگوریتم برت گوگل در این مقاله راجب الگوریتم برت گوگل (BERT Algorithm)، آپدیتی که گوگل توسط آن 10 درصد از کل جستجو ها را تحت تاثیر قرار داده است، میخوانید. این مهمترین الگوریتم جستجوی گوگل در پنج سال گذشته است. با وجود اینکه راه حل های بهینه سازی برای این الگوریتم بسیار نادر است. اما …

الگوریتم برت گوگلRead More

الگوریتم برت گوگل x بخوانید...