استفاده از سایت‌های چند زبانه در وردپرس با افزونه TranslatePress

استفاده از سایت‌های چند زبانه در وردپرس با افزونه TranslatePress در این آموزش ازسئو بلک استفاده از سایت‌های چند زبانه در وردپرس با افزونه TranslatePress را آموزش خواهیم داد. برای توسعه دادن به یک سایت موارد مختلفی وجود دارد. اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها چند زبانه کردن آن است. گذاشتن زبان های مختلف برای سایت به …

استفاده از سایت‌های چند زبانه در وردپرس با افزونه TranslatePressRead More

استفاده از سایت‌های چند زبانه در وردپرس با افزونه TranslatePress x بخوانید...