خطای 412

خطای 412

خطای 412 پیش شرط رد شده(Precondition Failed) خطای 412 به معنی این است که در درخواست واسط کاربری مواردی ارسال شده است (به فرض متد استفاده شده) که منبع سرور از آن طریق قابل دسترس نیست و نتیجه بررسی اولیه سرور false شده است. با سئو بلک همراه باشید. توضیحات خطای 412 پروتکل انتقال HyperText …

خطای 412Read More

خطای 412 x بخوانید...