انواع نقشه های گرمایی سایت

انواع نقشه های گرمایی سایت انواع نقشه های گرمایی به سه دسته تقسیم میشود: نقشه های اسکرول، نقشه های کلیک و نقشه های شناور. که در ادامه به ان ها میپردازیم در اخر مزایای هیت مپدر مقایسه با گوگل انالیتیکس را برای شما بیان میکنیم. با سئو بلک همراه باشید. هیت مپ اسکرول اولین نوع …

انواع نقشه های گرمایی سایتRead More

انواع نقشه های گرمایی سایت x بخوانید...