الگوریتم های سرچ گوگل

الگوریتم های سرچ گوگل

الگوریتم های سرچ گوگل الگوریتم های سرچ گوگل یکی از بزرگترین موفقیت ها در علم کامپیوتر است. به طوری که دونالد کنوت یکی از دانشمندان بزرگ علوم کامپیوتر می‌گوید : علم کامپیوتر چیزی جز مطالعه ی الگوریتم ها نیست. در این مقاله اطلاعات کاملی در مورد تعریف الگوریتم های سرچ گوگل به شما داده میشود. …

الگوریتم های سرچ گوگلRead More

الگوریتم های سرچ گوگل x بخوانید...