الگوریتم سند باکس

الگوریتم سند باکس

الگوریتم سند باکس الگوریتم سند باکس گوگل الگوریتمی است که مانند یک فیلتر، سایت‌های جدید را از سایت‌های دیگر تفکیک می‌کند. تیم سئو بلک در این مقاله به صورت کامل این الگوریتم را توضیح داده است. در این مقاله علاوه بر تعریف این الگوریتم، مدت زمان این الگوریتم و راه های کاهش این دوره و …

الگوریتم سند باکسRead More

الگوریتم سند باکس x بخوانید...