الگوریتم تطبیق عصبی

الگوریتم تطبیق عصبی الگوریتم تطبیق عصبی یکی از پیچیده ترین الگوریتم های گوگل است. که تیم سئو بلک در این مقاله سعی کرده به صورت جامع و با چند بیان متفاوت ان را توضیح دهد.به گفته آقای دنی سالیوان از گوگل بیان کرد که این موتور جستجو در 30% جستجوها از این الگوریتم بهره می …

الگوریتم تطبیق عصبیRead More

الگوریتم تطبیق عصبی x بخوانید...